No-Gi

No-Gi is a term used to define training Brazilian Jiu-Jitsu without the traditional gi/kimono. Instead you train in rashguard, shorts and/or spats.

Rebelz carry popular No-Gi products from top brands like Tatami, Hyperfly, Scramble, Kingz and Manto.

29niku no sleeve rashguard meathead jiu jitsu 1
Limited edition
29niku no sleeve rashguard meathead jiu jitsu 2
29niku rashguard kuzushi 1
Limited edition
29niku rashguard kuzushi 2
29niku rashguard less thinking more action 1
Limited edition
29niku rashguard less thinking more action 2
29niku rashguard lets roll light brazil 1
Limited edition
29niku rashguard lets roll light brazil 2
29niku rashguard lets roll light ii 3
Limited edition
29niku rashguard lets roll light ii 1
29niku rashguard lets roll light iii 1
Limited edition
29niku rashguard lets roll light iii 2
29niku rashguard meathead jiu jitsu ii 1
Limited edition
29niku rashguard meathead jiu jitsu ii 2
29niku rashguard no gi 1
Limited edition
29niku rashguard no gi 2
29niku shorts kuzushi 5
Limited edition
29niku shorts kuzushi 1
29niku shorts lets roll light iii 1
Limited edition
29niku shorts lets roll light iii 2
29niku shorts meathead jiu jitsu ii 1
Limited edition
29niku shorts meathead jiu jitsu ii 2